Mobi
+
allmänhet [²Al:menhe:t] subst.
(allmänhet, allmänheten)
alla människor; folk(et)
publik-u
(gjithë njerëzit, popull)
Exempel
  • öppet för allmänheten(i,e) hapur për të gjithë (për publikun e gjerë)
  • allmänheten varnasparalajmërohet publiku, i tërhiqet vëmendja popullit
Uttryck
  • i allmänhet ("vanligen")në përgjithësi, përgjithësisht