Mobi
+
allmän tilläggspension [Al:men: ²til:egspan$o:n] se ATP