Mobi
+
allmän rättshjälp [²Al:men: ²rEt:sjel:p] subst.
(allmän rättshjälp)
ekonomisk hjälp i vissa juridiska frågor som kan prövas vid allmän domstol
ndihmë e përgjithshme juridike