Mobi
+
allmän försäkring [²Al:men: för+sÄ:kri@] subst.
(allmän försäkring)
lagstadgad försäkring som ger alla som bor i Sverige grundskydd vid t ex sjukdom, barnsbörd och ålderdom
Sigurimi i Përgjithshëm Social