Mobi
+
allmän advokatbyrå [²Al:men: ²advokA:tby:rå] subst.
(allmän advokatbyrå)
byrå som är skyldig att lämna hjälp i juridiska frågor till lägsta möjliga priser eller i vissa fall helt gratis enligt rättshjälpslagen
Zyra Publike e Avokaturës
(Ent që ka për detyrë të ndihmojë në çështje juridike me një çmim shumë të ulët ose në shumë raste edhe plotësisht falas, në përputhje me Ligjin mbi ndihmën juridike)