Mobi
+
allihop(a) [alihO:p(a)] pron.
(allihop(a))
alla, allesamman
bashkarisht ("në ligj. e përdit.")
(të gjithë së bashku)