Mobi
+
allesamman(s) [al:esAm:an(s)] pron.
(allesamman(s))
alla (tillsammans)
të gjithë ("në ligj. e përdit.")
(të gjithë bashkë)
Exempel
  • sjung med allesamman(s)!të këndojmë të gjithë bashkë!