Mobi
+
allegori [alegorI:] subst.
(allegori, allegorien, allegorier)
liknelse; berättelse el. bild som har en underliggande betydelse
alegori