Mobi
+
alko|test [²Al:kotes:t] subst.
(alko|test, alkotestet alkotesten, alkotest alkotester, alkotesten alkotesterna)
prov som avgör om t ex en bilförare har druckit alkohol
testi i alkoolit
(kontroll nëse është konsumuar alkool (zakonisht për shoferët))