Mobi
+
alkohol [²Al:kohå:l] subst.
(alkohol, alkoholen, alkohol|halten, alkohol|missbruket)
sprit
alkool
Exempel
  • dricka alkoholpi alkool
Sammansättningar
  • alkohol|halt alkohol|haltenpërqindje e alkoolit
  • alkohol|missbruk alkohol|missbruketabuzim me alkoolin, të pirët e tepruar të alkoolit
  • alkohol|fripa alkool
  • alkohol|haltigme përqindje alkooli
  • alkohol|politikpolitikë e alkoolit
  • alkohol|styrkaforcë e alkoolit
Avledningar
  • alkoholiseradalkoolizuar (i,e)