Mobi
+
alkohol|poliklinik [²alkohÅ:lpoliklini:k] subst.
(alkohol|poliklinik, alkoholpolikliniken, alkoholpolikliniker)
mottagning där medicinskt utbildad personal ger råd och hjälp vid alkoholmissbruk
poliklinikë për shërimin e alkoolistëve
(ent ku personeli mjekësor u jep këshilla dhe ndihmon personat që abuzojnë me pijet alkoolike)