Mobi
+
alkohol [²Al:kohå:l] subst.
(alkohol, alkoholen, alkohol|halten, alkohol|missbruket)
sprit
alkool
Exempel
 • dricka alkoholpi alkool
Sammansättningar
 • alkohol|halt alkohol|haltenpërqindje e alkoolit
 • alkohol|missbruk alkohol|missbruketabuzim me alkoolin, të pirët e tepruar të alkoolit
 • alkohol|fripa alkool
 • alkohol|haltigme përqindje alkooli
 • alkohol|politikpolitikë e alkoolit
 • alkohol|styrkaforcë e alkoolit
Avledningar
 • alkoholiseradalkoolizuar (i,e)
missbruk [²mIs:bru:k] subst.
(missbruk, missbruket, missbruk, missbruken, missbruks|problemet)
olämplig el. skadlig användning
shpërdorim
(abuzim, keqpërdorim)
Exempel
 • missbruket av öl, vin och sprit ökarabuzimi me birrë, verë dhe pije të forta po rritet
 • ett missbrukat ordnjë fjalë e keqpërdorur
Sammansättningar
 • alkoholmissbrukshpërdorim me alkool, konsumim i tepruar i alkoolit
 • missbruks|problem missbruks|problemetproblem abuzimi