Mobi
+
alibi [A:libi] subst.
(alibi, alibit, alibin, alibina)
bevis för att man inte kan ha utfört ett brott (t ex genom att man inte var på platsen när brottet begicks)
alibi
((ndodhje e një personi në një vend tjetër në çastin kur është kryer një krim))