Mobi
+
algerisk [al$E:risk] adj.
(algerisk, algeriskt, algeriska)
som är från el. avser Algeriet
algjerian, -e
(që është nga ose ka të bëjë me Algjerinë)