Mobi
+
algerier [al$E:rier] subst.
(algerier, algeriern, algerier, algerierna)
person från Algeriet
algjerian
(shtetas i Algjerisë; pjesëtar i popullit algjerian)