Mobi
+
al [a:l] subst.
(al, alen, alar)
lövträdet Alnus
verr
(druri Alnus)
Extra
biennal [bienA:l] subst.
(biennal, biennalen, biennaler)
(konst)utställning som återkommer vartannat år
bienale
(ekspozitë (e filmit dhe arteve figurative) që organizohet një herë në çdo dy vjet)
Sammansättningar
  • konst|biennalbienale e artit figurativ