Mobi
+
albino [albI:no] subst.
(albino, albinon, albinoer)
varelse som saknar färgämnen i hår, hud och ögon
albino
(person të cilit qysh nga lindja i mungon pigmenti në flokë, lëkurë dhe sy; balash, cubardh)