Mobi
+
albanska [albA:nska] subst.
(albanska, albanskan)
ett språk som talas av albaner
albanska [albA:nska] subst.
(albanska, albanskan, albanskor)
albansk kvinna