Mobi
+
alban [albA:n] subst.
(alban, albanen, albaner)
(manlig) person från Albanien
shqiptar
(shtetas i Shqipërisë; pjesëtar i popullit shqiptar)
albanska [albA:nska] subst.
(albanska, albanskan, albanskor)
albansk kvinna