Mobi
+
al [a:l] subst.
(al, alen, alar)
lövträdet Alnus
verr
(druri Alnus)
Extra
albanska [albA:nska] subst.
(albanska, albanskan, albanskor)
albansk kvinna