Mobi
+
akut|mottagning [²akU:tmo:ta:gni@] subst.
(akut|mottagning, akutmottagningen, akutmottagningar)
sjukhusmottagning för patienter som behöver snabb hjälp, t ex personer som råkat ut för olycksfall
urgjenca
(repart i ndihmës së shpejtë për pacientë që kanë pësuar p.sh. një aksident)