Mobi
+
akut [akU:t] adj.
(akut, akut, akuta, akut|intaget, akut|kliniken)
hastigt påkommande, kritisk, överhängande
akut, -e, urgjent, -e,
(ngutsh/ëm (i), -me (e), shpejtë (i,e))
Motsatser: kronisk, långsiktig
Exempel
  • akuta sjukdomarsëmundje akute
  • akuta problemprobleme akute
  • akuta behovnevoja urgjente
Sammansättningar
  • akut|intag akut|intagetpranim i pacientëve me sëmundje akute
  • akut|klinik akut|klinikenurgjencë, ambulancë për sëmundje akute
  • akut|fallrast akut (urgjent)
  • akut|vårdshërbim (repart) i sëmundjeve akute