Mobi
+
aktuell [aktuEl:] adj.
(aktuell, aktuellt, aktuella, aktualiteten)
som har intresse för dagen; viktig, angelägen
aktual, -e, sotëm (i,e)
(ekzistues, -e, real, -e, vërtetë (i,e))
Exempel
 • en aktuell fråganjë çështje aktuale
 • i det aktuella falletnë të vërtetë, në fakt, në rastin aktual
 • det är inte aktuellt med nyvalzgjedhjet e reja nuk janë aktuale
Sammansättningar
 • högaktuelltepër aktual
Avledningar
 • aktualitet aktualitetenaktualitet, e sotmje, realitet
dag [da:g] subst.
(dag, dagen dan, dagar dar)
datum, veckodag; dygn
ditë
(ditë jave; periudhë 24 orëshe)
Exempel
 • i dag (idag)sot
 • härom dagen (dan)dje, një ditë më parë
 • för några dagar (dar) sedandisa ditë më parë; para pak kohe; ditë më parë
 • dagens rättushqimi i ditës
Uttryck
 • inte på år och dag ("inte på länge")jo për një kohë të gjatë
Sammansättningar
 • dags|aktuellngjarjet aktuale të ditës
Extra