Mobi
+
aktualitet [aktualitE:t] subst.
(aktualitet, aktualiteten, aktualiteter)
det att vara aktuell; nyhet
aktualitet
(realitet, gjë reale, fakt)
aktuell [aktuEl:] adj.
(aktuell, aktuellt, aktuella, aktualiteten)
som har intresse för dagen; viktig, angelägen
aktual, -e, sotëm (i,e)
(ekzistues, -e, real, -e, vërtetë (i,e))
Exempel
  • en aktuell fråganjë çështje aktuale
  • i det aktuella falletnë të vërtetë, në fakt, në rastin aktual
  • det är inte aktuellt med nyvalzgjedhjet e reja nuk janë aktuale
Sammansättningar
  • högaktuelltepër aktual
Avledningar
  • aktualitet aktualitetenaktualitet, e sotmje, realitet