Mobi
+
aktsam [²Ak:tsam:] adj.
(aktsam, aktsamt, aktsamma)
rädd (om), varsam, försiktig
<A är aktsam om x>
kujdessh/ëm (i), -me (e) ("zakon. për sende")