Mobi
+
aktning [²Ak:tni@] subst.
(aktning, aktningen)
respekt
nderim
(respekt)
Sammansättningar
  • aktnings|värd(i,e) denjë për t'u respektuar, nderuar (i,e)
ring|aktar [²rI@:ak:tar] verb
(ring|aktar, ringaktade, ringaktat, ringakta, ringaktningen)
se ned på, förakta
<A ring|aktar B/x>
përçmoj
(përbuz, shpërfill)
Avledningar
  • ringaktning ringaktningenpërbuzje, shpërfillje, përçmim
själv|aktning [²$El:vak:tni@] subst.
(själv|aktning, självaktningen)
det att vara mån om sitt anseende
vetënderim
(sedër)