Mobi
+
aktivist [aktivIs:t] subst.
(aktivist, aktivisten, aktivister)
person som är aktiv inom proteströrelse el dyl
aktivist
(person që merr pjesë aktive në një lëvizje proteste a diçka të tillë)
Sammansättningar
  • miljöaktivistaktivist në lëvizjen për mbrojtjen e mjedisit
  • fredsaktivistaktivist në lëvizjen për paqe