Mobi
+
aktiverar [aktivE:rar] verb
(aktiverar, aktiverade, aktiverat, aktivera, aktiveringen)
göra verksam; få fart på
<A aktiverar B>
aktivizoj
(vë në veprim)
Exempel
  • aktivera barnen i skolanaktivizoj fëmijët në shkollë
Avledningar
  • aktivering aktiveringenaktivizim