Mobi
+
akter|seglad [²Ak:ter+se:glad] adj.
(akter|seglad, akterseglat, akterseglade)
som är kvar i hamnen när båten avseglat
vonuar (i,e) ("fig. "që i ka kaluar koha dhe nuk është aktual", "që ka mbetur prapa"")
(që e lë anija)
Exempel
  • Sveriges bilindustri riskerar att bli akterseglad av Västtysklands och Japansindustria suedeze e makinave rrezikon të mbetet pas asaj të Gjermanisë dhe Japonisë