Mobi
+
akter [Ak:ter] subst.
(akter, aktern, aktrar)
bakre del på en båt
kiç
(pjesë e prapme e anijes)
Exempel
  • från för till akternga boshi tek kiçi
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
ceremoni
akt
(ceremoni)
Sammansättningar
  • vigselaktakti i martesës, ceremoni martesore
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
del av en teaterpjäs
akt
(pjesë e një vepre teatrale)
Exempel
  • hjälten dör i sista aktenprotagonisti vdes në aktin e fundit
Sammansättningar
  • mellanaktpauzë, pushim (midis dy akteve të një pjese teatrale)
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
dokument
akt
(dokument)
Sammansättningar
  • personaktdokument personal
akter|seglad [²Ak:ter+se:glad] adj.
(akter|seglad, akterseglat, akterseglade)
som är kvar i hamnen när båten avseglat
vonuar (i,e) ("fig. "që i ka kaluar koha dhe nuk është aktual", "që ka mbetur prapa"")
(që e lë anija)
Exempel
  • Sveriges bilindustri riskerar att bli akterseglad av Västtysklands och Japansindustria suedeze e makinave rrezikon të mbetet pas asaj të Gjermanisë dhe Japonisë
person|akt [²pär+sO:nak:t] subst.
(person|akt, personakten, personakter)
samling dokument om en person
dokumentacion personal
(dosje personale)
snurra [²snUr:a] subst.
(snurra, snurran, snurror)
utombordsmotor
motor jashtë bordit ("në ligj. e përdit.")
((të anijes))
Sammansättningar
  • aktersnurrabarkë me motor të varur anash