Mobi
+
aktar [²Ak:tar] verb
(aktar, aktade, aktat, akta)
vara rädd om, vara försiktig med, skydda
<A aktar x>
ruaj
(kujdesem për, mbroj)
Exempel
  • akta huvudet!ruaj kokën! kujdes kokën!
  • du måste akta din nya cykelduhet ta ruash medoemos biçikletën tënde të re
aktar sig [²Ak:tar+sej] verb
(aktar sig, aktade, aktat, akta)
vara på sin vakt, passa sig
<A aktar sig för x/ att + INF>
ruhem
(kujdesem, kam kujdes)
Exempel
  • akta dig för hundenruaju nga qeni! kujdes nga qeni!
  • jag aktar mig noga för att gå ditkam mjaft kujdes të shkoj atje
  • akta dig du!ruaju! ke kujdes! kujdes!
ring|aktar [²rI@:ak:tar] verb
(ring|aktar, ringaktade, ringaktat, ringakta, ringaktningen)
se ned på, förakta
<A ring|aktar B/x>
përçmoj
(përbuz, shpërfill)
Avledningar
  • ringaktning ringaktningenpërbuzje, shpërfillje, përçmim