Mobi
+
aktör [aktÖ:r] subst.
(aktör, aktören, aktörer)
skådespelare; någon el. något som agerar
aktor