Mobi
+
akademisk [akadE:misk] adj.
(akademisk, akademiskt, akademiska)
universitets-
akademik, -e
(universitar, -e)
Exempel
  • akademisk examendiplomë universiteti
  • akademiska studierstudime universitare
Uttryck
  • akademisk fråga ("fråga utan praktisk betydelse")çështje akademike, çështje teorike