Mobi
+
akademiker [akadE:miker] subst.
(akademiker, akademikern, akademiker, akademikerna)
person som har universitetsutbildning
akademik-u
(person me arsim universitar; anëtar i akademisë)
Exempel
  • Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)Sindikata Qendrore e Akademikëve të Suedisë