Mobi
+
akademi [akademI:] subst.
(akademi, akademien, akademier)
högskola; vetenskapligt samfund
akademi
(shkollë e lartë për degë të veçanta; institucion shkencor)
Exempel
  • Åbo akademiAkademia e qytetit Obo
  • Svenska AkademienAkademia Suedeze