Mobi
+
ajournerar [a$or+nE:rar] verb
(ajournerar, ajournerade, ajournerat, ajournera, ajourneringen)
uppskjuta (ett sammanträde el dyl)
<A ajournerar x>
shtyj
((për më vonë), anuloj)
Exempel
  • mötet ajournerades till följande dagmbledhja u shty për të nesërmen
Avledningar
  • ajournering ajourneringenshtyrje, anulim