Mobi
+
aggression [agre$O:n] subst.
(aggression, aggressionen, aggressioner)
stridslystet uppträdande, fientliga känslor; angrepp
agresion ("për veprime ushtarake dhe si term psikologjik")
(sulm i armatosur; qëndrim armiqësor)
Exempel
  • Tysklands aggression mot Polen 1939Agresioni i Gjermanisë kundër Polonisë në vitin 1939
  • dolda aggressioneragresione të fshehta