Mobi
+
aga [²A:ga] subst.
(aga, agan)
stryk i "uppfostrande" syfte
rrahje
((me kamxhik, me thupër), fshikullim, ndëshkim trupor me qëllim "edukues")