Mobi
+
afton [²Af:tån] subst.
(afton, aftonen, aftnar, afton|klänningen)
kväll
mbrëmje ("zakonisht në disa shprehje")
Exempel
 • en lyckad aftonnjë mbrëmje e sukseshme
 • god afton!mirëmbrëma!
 • i afton dansnë vallzimin e mbrëmjes së sonte
Sammansättningar
 • julaftonnata e krishtlindjes
 • visaftonmbrëmje argëtuese (me këngë)
 • afton|klänning afton|klänningenfustan për mbrëmje
 • afton|bönlutje e mbrëmjes
 • afton|rodnadperëndimi i diellit
bön [bö:n] subst.
(bön, bönen, böner, bön|hörelsen)
begäran, önskan; anropande av Gud, tillbedjan
lutje
(kërkesë, dëshirë, lutje Zotit)
Exempel
 • prästen var försänkt i bönprifti ishte zhytur në lutje
Sammansättningar
 • aftonbönlutje e mbrëmjes
 • bön|hörelse bön|hörelsendëgjim i lutjes
guds|tjänst [²gUt:scen:st] subst.
(guds|tjänst, gudstjänsten, gudstjänster)
offentlig ceremoni i kyrka, andakt
meshë
(shërbesë në kishë)
Sammansättningar
 • aftongudstjänstmesha (lutja) e mbrëmjes
jul|afton [²jU:laf:tån] subst.
(jul|afton, julaftonen, julaftnar)
den 24 december
nata e krishtlindjeve
(24 dhjetori)
midsommar [²mI:dsåm:ar (el. ²mIs:åm:ar)] subst.
(midsommar, midsommaren, midsommar|aftonen)
helg omkring den 24 juni
Dita e Shën Gjonit
(festa e 24 qershorit)
Sammansättningar
 • midsommar|afton midsommar|aftonenpasditja në prag të festës së Shën Gjonit
ny|år [²nY:å:r] subst.
(ny|år, nyåret, nyårs|aftonen, nyårs|natten)
årsskifte; årets första dagar
viti i ri
(ndërrim viti)
Exempel
 • mellan jul och nyårmidis kërshëndellave dhe vitit të ri
 • nyåret 1977viti i ri 1977
Sammansättningar
 • nyårs|afton nyårs|aftonenmbrëmje e vitit të ri
 • nyårs|natt nyårs|nattennatë e vitit të ri
påsk [pås:k] subst.
(påsk, påsken, påskar, påsk|dagen, påsk|lovet, påsk|riset)
en högtid med religiös betydelse som firas i mars eller april
Pashkët
(festë fetare që festohet në mars dhe prill)
Exempel
 • Annandag påskditë e dytë e Pashkëve
Sammansättningar
 • påsk|dag påsk|dagenDitë e Pashkëve
 • påsk|lov påsk|lovetfestë e Pashkëve
 • påsk|ris påsk|risetdegëz e stolisur me pupla shumëngjyrëshe për Pashkët
 • påsk|aftonnatë e Pashkëve
Valborgsmässoafton [²vA:lbårjsmesoaf:tån] namn
(Valborgsmässoafton)
den 30 april
Nata e Festës së Pranverës
(festë pagane suedeze më 30 prill)