Mobi
+
afrikansk [afrikA:nsk] adj.
(afrikansk, afrikanskt, afrikanska)
som är från el. avser Afrika
afrikan, -e
(që është nga ose i përket Afrikës)