Mobi
+
affektions|värde [²afek$O:nsvä:r+de] subst.
(affektions|värde, affektionsvärden, affektionsvärdena)
värde (hos ett föremål) som grundas på personliga minnen snarare än på pengar el. konstnärlig kvalitet
vlerë emocionale
((sentimentale))