Mobi
+
affekterad [afektE:rad] adj.
(affekterad, affekterat, affekterade)
som uppträder onaturligt el. överdrivet, tillgjord
shtirur (i,e)