Mobi
+
affekt [afEk:t] subst.
(affekt, affekten, affekter)
stark sinnesrörelse
emocion
(ndjenjë e fortë (pasion i))
Exempel
  • handla i affektveproj në kushtet e një emocioni të fortë