Mobi
+
affär [afÄ:r] subst.
(affär, affären, affärer, affärs|banken, affärs|förbindelsen, affärs|livet)
ekonomisk uppgörelse
marrëveshje ekonomike
(punë, biznes, veprimtari tregtare)
Exempel
 • göra en god affärbëj një punë të mirë
 • ha affärer med utlandetkam lidhje pune me jashtë
Sammansättningar
 • miljonaffärnjë punë (transaksion) që përfshin një vlerë disa milionëshe
 • affärs|bank affärs|bankenbankë tregtare
 • affärs|förbindelse affärs|förbindelsenlidhje tregtare, marrëdhënie pune
 • affärs|drivandeqë merret me biznes (tregti)
 • affärs|liv affärs|livetjetë tregtare, biznes
 • affärs|mässigpraktik, -e, efikas, -e, saktë (i,e)
affär [afÄ:r] subst.
(affär, affären, affärer, affärs|gatan)
butik
tregtore, dyqan, shitore
Exempel
 • en billig affärnjë dyqan me çmime të ulëta
 • gå till affärenshkoj në shitore (dyqan)
Sammansättningar
 • tobaksaffärshitore duhani, duhantore
 • affärs|gata affärs|gatanrrugë tregtare
 • affärs|kedjavarg shitoresh
affärs|man [²afÄ:r+sman:] subst.
(affärs|man, affärsmannen, affärsmän, affärsmännen)
person som yrkesmässigt sysslar med affärer
afarist ("fig. "person i aftë për punë afariste"")
(tregtar)
biträde [²bI:trä:de] subst. jämför offentligt biträde
(biträde, biträdet, biträden, biträdena)
medhjälpare, hjälpreda; expedit
ndihmës-i
(bashkëpunëtor)
Sammansättningar
 • affärsbiträdepunëtor ndihmës në tregti, shitës
centrum [sEn:trum] subst.
(centrum, centrumet centret, centrum centrer, centrumen centrerna)
mittpunkt
qendër ("zakon. për zonat qendrore të një qyteti")
(sheshi qendror (i qytetit))
Exempel
 • stå i centrum för uppmärksamhetenjam në qendër të vëmendjes
 • Stockholms centrumQendra e Stokholmit; sheshi qendror i Stokholmit
Sammansättningar
 • stormcentrumqendër e stuhisë; (fig.) qendër e trazirës
 • affärscentrumqendër tregtare
fastighet [²fAs:tighe:t] subst.
(fastighet, fastigheten, fastigheter)
fast egendom
pasuri e patundshme
Sammansättningar
 • affärsfastighetndërtesë komerciale (biznesi)
företag [²fÖ:reta:g] subst.
(företag, företaget, företag, företagen, företags|demokratin, företags|nedläggelsen)
rörelse, firma
ndërmarrje
(korporatë, uzinë)
Exempel
 • multinationella företagndërmarrje shumëkombëshe
Sammansättningar
 • affärsföretagndërmarrje tregtare
 • företags|demokrati företags|demokratindemokraci e ndërmarrjes
 • företags|nedläggelse företags|nedläggelsenfalimentim i ndërmarrjes
 • företags|ledningkryesi e sipërmarrjes
gata [²gA:ta] subst. visa film
(gata, gatan, gator, gatu|korsningen, gat|hörnet)
väg i en tätort
rrugë
((në një qendër banimi))
Exempel
 • en trafikerad gatanjë rrugë me qarkullim (me lëvizje, me trafik)
Sammansättningar
 • huvudgatarrugë kryesore
 • affärsgatarrugë tregtare
 • isgatarrugë me akull (me ngricë)
 • gatu|korsning gatu|korsningenudhëkryq-i
 • gat|hörn gat|hörnetkënd i rrugës, qoshe (kthesë) rruge
 • gatu|belysningndriçim i rrugëve
 • gatu|kökqoshk (kiosk) ku shitet ushqim i përgatitur në çast
Extra
jurist [jurIs:t] subst.
(jurist, juristen, jurister)
person som har tagit examen i juridik
jurist
Sammansättningar
 • affärsjuristjurist i sipërmarrjes
 • jurist|examendiplomë e fakultetit juridik (drejtësisë)
kedja [²cE:dja] subst.
(kedja, kedjan, kedjor, kedje|reaktionen)
band av sammanfogade länkar
zinxhir ("fig. edhe për njerëz, ngjarje etj")
(varg)
Sammansättningar
 • cykelkedjazinxhir i biçikletës
 • bergskedjavarg malesh, vargmal
 • affärskedjavarg shitoresh, varg dyqanesh
 • kedje|reaktion kedje|reaktionenreaksion zinxhir
 • telefonkedjasistem alarmi telefonik
 • kedje|rökapi cigare njëra pas tjetrës
koncept [kånsEp:t] subst.
(koncept, konceptet, koncept, koncepten)
idé (till en ny produkt)
skicë-ide
(ide për një prodhim të ri, koncept, nocion)
Sammansättningar
 • affärskonceptkoncept pune
värld [vä:r+d] subst.
(värld, världen, världar)
område där något existerar, verksamhetsområde
botë
(fushë, rrethe, qarqe)
Exempel
 • den akademiska världenbotë akademike
 • världen under havsytanbotë e nëndetshme
Uttryck
 • (den) undre världen ("brottslingarna")kriminelët, bota e krimit
Sammansättningar
 • affärsvärldbotë e biznesit
 • djurvärldfaunë, botë shtazore