Mobi
+
afasi [afasI:] subst.
(afasi, afasien)
hjärnskada som medför svårigheter att tala och förstå
afazi
(memecëri, çrregullim i aftësisë së të folurit dhe të të kuptuarit, gjendje kur nuk arrin të flasësh e të kuptosh)