Mobi
+
advokat [advokA:t] subst.
(advokat, advokaten, advokater)
juridiskt utbildad person som kan hjälpa folk i rättsliga frågor
avokat
(jurist që ndihmon njerëzit për çështje ligjore)
Sammansättningar
  • försvarsadvokatavokat mbrojtës
advokat|byrå [²advokA:tby:rå] subst.
(advokat|byrå, advokatbyrån, advokatbyråer)
byrå där man får hjälp i rättsliga frågor
zyrë avokatie
(zyrë ku jepet ndihmë për çështje ligjore)
försvar [för+svA:r] subst.
(försvar, försvaret, försvars|mekanismen)
motstånd mot angrepp
mbrojtje
(rezistencë)
Exempel
  • försvar för en åsiktmbrojtje e një mendimi
Sammansättningar
  • immunförsvarimunitet, aftësi mbrojtëse e organizmit
  • försvars|mekanism försvars|mekanismenmekanizëm mbrojtës
  • försvars|advokatavokat mbrojtës
försvars|advokat [²för+svA:r+sadvoka:t] se försvarare