Mobi
+
adverbial [advärbiA:l] subst.
(adverbial, adverbialet, adverbial, adverbialen)
satsdel som anger t ex tid, plats, sätt
ndajfoljor-i
(pjesë e ligjëratës që shpreh kohë, vend, mënyrë (gram.))