Mobi
+
adrenalin [adrenalI:n] subst.
(adrenalin, adrenalinet)
ett hormon (som kroppen producerar vid t ex rädsla)
adrenalinë
(një lloj hormoni (që krijohet nga trupi si rezultat i emocioneve të forta p.sh. nga frika))