Mobi
+
adoptiv|förälder [²adåptI:vförel:der] se adoption