Mobi
+
adoption [adåp$O:n] subst.
(adoption, adoptionen, adoptioner)
upptagande av annans barn som sitt eget för vård och uppfostran
adoptim
(birësim, bijësim)